Välkommen till oss!

Till alla kunder,

Med anledning av de skärpta restriktionerna kring coronaviruset, covid-19 vill vi informera:

Vi följer de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten som gäller omgående till och med 10 december, men kan förlängas.

Uppmaningen är att inte vistas mer än nödvändigt i inomhusmiljöer med människor som man normalt inte träffar. Vi önskar därmed att begränsa all fysisk kontakt.

Det innebär att vi:

  • försöker arbeta hemifrån så mycket det går.
  • Vid hämtning och lämning av material sker det på bordet i trapphuset.
  • Många av våra ärenden fungerar fint att utföra via telefon.

Vi håller oss ständigt uppdaterade om läget med Regeringens krispaket för småföretagare.

Kontakta oss om du har frågor kring detta.

 

Ekonomitjänster Gattinger & Magnusson AB

– din hjälp med ekonomi och löner –

 

Tack för ditt tålamod!

Tillsammans minskar vi smittspridning och hjälps åt att ta hand om oss själva och varandra.

Aktuellt

Publicerat 18 februari 2021

Möjlighet till momsbefrielse för småföretag

För småföretag finns det en möjlighet till momsbefrielse. Vad innebär då momsbefrielse? Moms är ett komplext område och för att underlätta för exempelvis mikroproducenter som har väldigt liten försäljning infördes ett undantag för momsplikt för fyra år sedan. Mindre företag, eller annan beskattningsbar person, har en möjlighet att inte behöva betala moms. …

Läs mer

Publicerat 18 februari 2021

Ekonomisk arbetsgivare och beskattning – Vad gäller?

Vid årsskiftet trädde regelverket kring ekonomisk arbetsgivare i kraft. Vem som är den ekonomiska arbetsgivaren blir numera avgörande för om man som anställd ska beskattas i Sverige.Ekonomisk arbetsgivare är den som är uppdragsgivare vid uthyrning av arbetskraft. Personer som stationeras av sina utländska arbetsgivare för att arbeta i Sverige och utför arbete åt en svensk …

Läs mer

Publicerat 17 februari 2021

Corona och sjukskrivningar

I samband med sjukdom förväntas den anställde att styrka frånvaron med ett läkarintyg. Detta för att vara berättigad till den sjuklön som arbetsgivaren är skyldig att betala. På grund av pandemin har detta tillfälligt ändrats. Intyg av läkare eller tandläkare behövs inte under sjuklöneperioden.När en anställd blir sjuk har arbetsgivaren en skyldighet att betala ut sjuklön. …

Läs mer

1 2 3 36