Covid-19

Till alla kunder,

Med anledning av de skärpta restriktionerna kring coronaviruset, covid- 19 vill vi informera:

Vi följer de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten som gäller omgående till och med 10 december, men kan förlängas.

Uppmaningen är att inte vistas mer än nödvändigt i inomhusmiljöer med människor som man normalt inte träffar. Vi önskar därmed att begränsa all fysisk kontakt.

Det innebär att vi:

  • försöker arbeta hemifrån så mycket det går.
  • Vid hämtning och lämning av material sker det på bordet i trapphuset.
  • Många av våra ärenden fungerar fint att utföra via telefon. Vi håller oss ständigt uppdaterade om läget med Regeringens krispaket för småföretagare.
    Kontakta oss om du har frågor kring detta.

Tillsammans minskar vi smittspridning och hjälps åt att ta hand om oss själva och varandra.